MENU
WŁADZE, STRUKTURA
Biuro Okręgowej Izby Lekarskiej
Osoby funkcyjne Okręgowej Izby Lekarskiej
Organy Okręgowej Izby Lekarskiej
Komisje problemowe Okręgowej Izby Lekarskiej
Wybory 2009
PRAWO
FINANSE
IZBY LEKARSKIE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
    Biuro Okręgowej Izby Lekarskiej
Liczba odwiedzin kategorii: 4459 
 
Adres biura OIL w Tarnowie:
Tarnów 33-100, ul. I. Mościckiego 14
czynne: poniedziałek 10 - 17
wtorek 8 - 15
środa 10 - 17
czwartek 8 - 15
piątek 8 - 15
tel./fax (014) 688-88-30
e-mail: tarnow@hipokrates.org
Konto
: BŚK S.A. O/Tarnów nr 97 1050 1562 1000 0012 0006 0398
 
Osoby:
Dyrektor Biura OIL
Edyta Trojan

1. Nadzór nad organizacją i pracą biura.
2. Przyjmowanie interesantów w zakresie kompetencji i uprawnień do przekazywania informacji na temat postanowień i działań podjętych przez organa Samorządu Lekarskiego, w razie potrzeby kierowanie Ich do członków Samorządu Lekarskiego bądź właściwych pracowników.
3. Prowadzenie Komisji Bioetycznej.


Biuro Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Okręgowego Sądu Lekarskiego
Elżbieta Armatys

1. Prowadzenie kancelarii Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
2. Prowadzenie kancelarii Okręgowego Sądu Lekarskiego.
3. SKOK IL
4. Biuletyn Informacji Publicznej
5. Biuletyn Informacyjny OIL w Tarnowie


Rejestr Lekarzy, Prywatne Praktyki Lekarskie
Teresa Nosek

1. Wydawanie praw wykonywania zawodu.
2. Prowadzenie Rejestru Lekarzy
3. Prowadzenie rejestru prywatnych praktyk lekarskich


Księgowość
Bogumiła Niskowska

1. Sprawy finansowe OIL
2. Składki członkowskie.
3. Sprawy socjalno-bytowe lekarzy.


Kasjer
Urszula Ciesielska

1. Przyjmowanie wszelkich wpłat oraz dokonywanie wypłat kasowych.
2. Ubezpieczenia lekarzy


radca prawny
mgr prawa Ewa Zaporowska     MENU
Prawo wykonywania zawodu
Ustawa o działaności leczniczej a praktyki lekarskie
Ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów
Lekarski Egzamin Państwowy
Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy
Staże podyplomowe
XXVIII Okręgowy Zjazdu Lekarzy i Dentystów